torsdag 19 januari 2017

Ramavtal för digital examination i Norge

Norska UNINETT, som samordnar IT-infrastrukturen för alla norska lärosäten (som SUNET i Sverige), har tecknat nationella ramavtal med tre leverantörer av system för digital examination. De tre leverantörerna är UNIwise, Inspera och Enovate, och UNIwise blev vald som föredragen leverantör. UNIwise är ett danskt företag med rötter vid Universitetet i Aarhus och nu levererar sin digitala examinationslösning, WISEflow, till över 50 lärosäten i Norden och norra Europa.

Läs mer om ramavtalet hos UNINETT.
Läs mer om avtalet hos UNIwise.

Här ser du en introduktionsfilm om WISEflow.

onsdag 18 januari 2017

Gör forskningsdata tillgängliga för alla


EU-kommissionen, regeringen och många forskningsfinansiärer är överens om att forskningsdata ska vara så öppen som möjligt, enligt principen öppen vetenskap. Så skriver Vetenskapsrådets tidning Curie i en artikel Trycket ökar: Gör forskningsdata tillgängliga. Sedan 2006 har Kungliga Biblioteket arbetat för fri tillgång till vetenskapliga publiceringar enligt begreppet open access. Men regeringens forskningsproposition från i höstas satt målet att övergången till att publicera svenska forskningsdata och forskningspublikationer på nätet, ska vara fullt genomförd inom tio år. Fokus nu ligger på det utvidgade begreppet öppen vetenskap.

- Det började med vetenskaplig publicering, men öppen vetenskap inkluderar också öppna data, medborgarforskning och öppna lärresurser, berättar Beate Eellend, handläggare på Kungliga biblioteket ... Öppna forskningsdata handlar om att på nätet dela de mätdata och den källkod som ligger bakom resultaten som presenteras i den vetenskapliga publikationen.

Artikeln speglar också debatten om öppenhet som pågår inom forskning. Om offentligt finansierad forskning ska vara öppen för alla men privatfinansierad forskning är skyddad blir det inte en fördel för de privata aktörerna? Det finns även oro för personuppgiftsskydd i synnerhet när det gäller medicinsk forskning. EU-kommissionen arbetar med dessa frågor men till slut vill man betonba fördelarna med öppenhet. Enligt Jean-Claude Burgelman, ordförande för EU:s Open Science task force:

- Med öppen vetenskap gynnar vi forskningskvalitet och innovationer, och stärker banden mellan forskare och allmänhet. Men för att sätta igång den här processen tror jag att det behövs en radikal förändring av forskares belönings- och karriärsystem.

tisdag 17 januari 2017

Skapa mer engagemang i nätbaserade kurser


How to Humanize Your Online Class by Michelle Pacansky-Brock and
T&L Innovations @CI is licensed under a Creative Commons
Attribution 4.0 International License.
Access this Infographic online at: http://tiny.cc/humanize-infographic
Hur kan du skapa mer engagemang och gruppdynamik i en nätbaserad kurs? Det handlar om att visa intresse och empati för dina studenter enligt en artikel av Michelle Pacansky-Brock i EdSurge, How to Keep the Human Element in Online Classes. Direkt i början av kursen kan du skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljö genom att välkomna studenter via korta filmer, svara på frågor och genom olika socialiseringsaktiviteter.

Några goda råd från artikeln:
 • Spela in regelbundna videomeddelanden till klassen. ett veckobrev i filmformat.
 • Ge återkoppling till studenternas uppgifter via film eller röstinspelningar. Återkopplingen blir mer personlig och skapar en närhet som inte är möjlig med endast skriftlig återkoppling.
 • Visa empati och förståelse för studenternas svårigheter. Ställ frågor om hur studenterna känner sig, speciellt i början av kursen, och kontakta dem som verkar osäkra.
 • Använd verktyg som kan förstärka gruppkänslan och engagemang som komplement till skolans lärplattform.
 • Uppmuntra studenter att experimentera och lära av varandra.
 • Ge studenterna ansvar för olika kursmoment, skapa kursmaterial osv.
Artikeln sammanfattas i grafisk form (se bilden till höger) som du kan ladda ner.

måndag 16 januari 2017

Hitta föreläsningar med FindLecture


Det finns säkert miljontals föreläsningar på nätet men problemet är att de är spridda över många olika samlingar. FindLecture är en söktjänst som söker efter bra föreläsningar bland många olika källor. Du kan söka bland över 26 000 föreläsningar (både video- och audioformat) inom många ämnen, från olika samlingar eller organisationer. Alla föreläsningar i guiden har granskats i förväg så det finns en viss kvalitetssäkring men till slut är kvalitetsgranskningen ditt ansvar som lärare.

Eftersom FindLecture är en amerikansk tjänst är föreläsningarna på engelska. Läs mer i en artikel på nättidningen The Next Web, FindLectures is curated database of free, mind-expanding talks.

söndag 15 januari 2017

Bamse hjälper barn med källkritik

CC0 Public Domain on Pixabay
Världens starkaste björn, Bamse, ska lära barn om källkritikens grunder i ett kommande nummer av serietidningen, enligt en artikel i Metro, Bamse ska lära barn om källkritik. Syftet med specialnumret av Bamse är att få barn att ifrågasätta det de läser på nätet eller via rykten i sociala medier. Finns det verkligen monster i skogen eller är det sant att dunderhonungen inte längre har någon effekt? Genom att läsa om Bamse och hans vänners diskussion ska läsarna börja fundera över det de få höra. Enligt Bamses chefredaktör Charlotta Borelius:

- Internet är lite som den mörka skogen där Lille Skutt ser monstret. Vi har gjort en Bamsehistoria på det temat och i samma nummer går Bamses skola in på djupet om just källkritik.

fredag 13 januari 2017

Ny rapport summerar 4 års MOOC-utveckling

CC0 Public Domain on PublicDomainPictures.net
Amerikanska MIT och Harvard universitet grundade MOOC-konsortiet EdX för fyra år sedan och nu består det av 105 partneruniversitet (inklusive Karolinska Institutet, Chalmers och KTH) som har gett nästan 1000 kurser. Nu har dessa två lärosäten skrivit en gemensam rapport som summerar de första fyra åren, enligt en artikel i Campus Technology, Harvard/MIT Report Analyzes 4 Years of MOOC Data. Artikeln, HarvardX and MITx: Four Years of Open Online Courses, handlar om 290 MOOCs som har getts av MIT och Harvard med totalt 28 miljoner deltagartimmar.

Certifiering är en viktig faktor för de flesta deltagare. Över 159 000 unika individer har fått
245 000 certifikat under åren. 60% av alla betalande deltagare (som betalar för möjlighet till certifiering) får sina certifikat. Ett problem nu är att intresse för certifiering har minskat sedan gratis certifiering togs bort under 2016. Rapporten ger studentstatistik inom olika ämneskategorier och visar att MOOCs inom datavetenskap är särskilt populära. En stor målgrupp för MOOCs är lärare; 32% av de som svarade på enkäten var just lärare, i många fall undervisade de inom samma ämnesområde som MOOCen.
Referens: Chuang, Isaac and Ho, Andrew Dean, HarvardX and MITx: Four Years of Open Online Courses -- Fall 2012 - Summer 2016 (December 23, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2889436

torsdag 12 januari 2017

Rätt ljud i Adobe Connect

E-mötesverktyget Adobe Connect används idag av nästan alla svenska lärosäten. Det vanligaste problemet med verktyget, liksom de flesta e-mötesverktygen, är ljudinställningarna. Helst ska du använda headset och se till att dina ljudinställningar är i ordning innan du loggar in i ett möte.

Åsa Kronkvist och Dan Wirdefalk, Högskolan i Kristianstad, har tagit fram flera korta filmer som visar hur du gör för att undvika krångel med ljud framöver. Alla filmer, på svenska och engelska, finns på HKRplay med instruktioner för både PC- och Mac-användare. Här ser du den övergripande filmen. Bra att skicka länken till denna film när du bjuder in kollegor eller studenter till ett e-möte eller webinar.Film: CC BY Some rights reserved by Högskolan i Kristianstad

Webbinarier på gång


Ett mycket praktiskt sätt att utveckla din kompetens är att delta i webbinarier. Många organisationer arrangerar webbinarier och oftast tar de bara en timme av din tid men kan ge nya insikter och även skapa nya kontakter. På Flexspan tipsar jag om många webbinarier men nu kommer en hel flock som jag vill rekommenderar:
 • 17 jan 14.00 
  Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk erbjuder ett längre webbinarium med två ämnen: Kine Dørum (Universitetet i Tromsø) talar om och diskuterar studentrollen, medan Roar Pettersen (Høgskolen i Østfold) talar om problembaserat lärande.
 • Mer information och registrering.
 • 18 jan 15.00 
  Supporting students for success in open and distance education. International Council for Open and Distance Education (ICDE). Talarna är Alan Tait (Open University, UK) och Gard Titlestad (Generalsekreterare, ICDE).
  Mer information och registrering.
 • 25 jan 14.00
  European University Association (EUA)Social Inclusion in Europe’s Universities – general trends. Här får du träffa två experter inom området: Social inclusion and social relevance of higher education Maurice Crul (Free University Amsterdam) och A national case study – Ireland Lewis Purser (Irish Universities Association).
  Mer information och registrering.

fredag 6 januari 2017

Ny rapport om lärandemiljö inom svenska högre utbildning


SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) har publicerat en ny rapport, Framtidens lärandemiljöer, som ger en mycket bra analys av hur fysiska och digitala lärandemiljöer kommer att utvecklas och vilka möjligheter och utmaningar som väntar svensk högre utbildning. Överallt i världen investerar universitet och högskolor i nya innovativa campuslösningar och nya digitala plattformar och arenor för att främja kollaborativt lärande och internationella kontakter.

Rapporten har skrivits av en expertgrupp som har tittat på utvecklingen både i Sverige och internationellt under följande rubriker:

 • Högskolans lärandemiljöer i förändring
 • Fysiska lärandemiljöer
 • Lärandemiljön och högskolebiblioteket
 • Den digitala lärandemiljön
 • Samspelet mellan lärandemiljö och lärande
 • Utveckling av framtidens lärandemiljöer
Rapporten avslutas med några rekommendationer:
 • Etablera lärandemiljö som ett inkluderande begrepp i verksamheten
 • Skapa ett sammanhållet ansvar för lärandemiljöutvecklingen
 • Fortsätt inkludera många parter i utvecklingsprojekt
 • Relatera lärandemiljöarbetet till den övergripande pedagogiska utvecklingen
 • Problematisera indelning i ”undervisning” och ”självstudier”, liksom ”formella” och ”informella” miljöer
 • Stödfunktioner driver utvecklingen

torsdag 5 januari 2017

Whiteboard på nätet

RealtimeBoard är ett mycket praktiskt verktyg för nätbaserat grupparbete, brainstorming, projektarbete osv. Du skapar en virtuell whiteboard som du kan dela med kollegor. Sedan kan alla lägga upp anteckningar, skisser, bilder, filmer, diagram och dokument och det finns mallar för att skapa olika layouttyper som tankekartor. RealtimeBoard kan integreras med andra populära gruppverktyg som Google Drive, Dropbox, Slack och Office365. Du kan sedan spara din whiteboard som en presentation där du kan visa en process. Allt fungerar smidigt via en dator, platta eller mobil.

Gratisversionen fungerar för upp till 3 deltagare och för upp till 50 deltagare får du betala cirka 72 kr per deltagare och månad. Här ser du en kort introduktionsfilm.

onsdag 28 december 2016

Snart kan du lyssna på Wikipedia

Photo by ElioQoshi, public domain/CC0.
Inom några månader kommer Wikipedia att kunna prata med dig. En ny talsyntestjänst, Wikispeech, utvecklas nu i Sverige och kommer under 2017 att kunna läsa upp texter i Wikipedia på engelska, svenska och arabiska, enligt en artikel från Wikimedia, Wikipedia kommer snart att kunna tala med dig. Tjänsten är väldigt viktig från ett tillgänglighetsperspektiv och det finns stora förhoppningar att verktyget kan sedan vidareutvecklas på flera språk.

- Wikispeech, en s.k. talsyntes, syftar främst till att göra all den information som finns på Wikipedia tillgänglig för alla de som av någon anledning har svårt att läsa. Exempelvis på grund av att personen har en synnedsättning, har dyslexi eller aldrig fått gå i skolan och lära sig att läsa. Alla ska kunna ta del av informationen på Wikipedia. Att endast erbjuda skriven text begränsar användningen för alltför många människor. Åtskilliga miljoner människor. Det här projektet är tänkt att vara en del av lösningen att förverkliga visionen om att nå ut med fri kunskap till alla världens människor.

Själva verktyget Wikispeech kommer förstås att vara fritt licenserad och får användas av andra aktörer. Befintliga talsyntestjänster klarar bara de största språken och förhoppningen är att Wikispeech ska till slut klara alla 294 språk som Wikipedia använder.

torsdag 22 december 2016

Öppna lärresurser om inomhusmiljö och hälsa


Nätverket OpenSNH (ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och Utbildningsradio) har publicerat en samling öppna lärresurser på temat inomhusmiljö och hälsa. Samlingen innehåller filmer, föreläsningar, handböcker, undervisningsmaterial och övningar, alla med Creative Commons-licenser som ger dig rätten att fritt använda och kopiera (med hänvisning till källan).

- Tema Kompetens för inomhusmiljö och hälsa innehåller öppna digitala lärresurser i form av inspelade föreläsningar, handböcker/e-böcker, webbsidor, TV- och radioprogram m m.
Du som student och lärare kan använda detta fria undervisningsmaterial för att komplettera ditt kursmaterial. Bibliotekarier kan komplettera sina ämnesguider och internetresurser för flera ämnesområden.

onsdag 21 december 2016

Stockholms universitet tillgängliggör alla avhandlingar från 1906 via nätet

Stockholms universitet har slutit ett avtal som gör det möjligt att publicera samtliga avhandlingar från universitetet under åren 1906-2003. Det nya avtalet är en lösning som skyddar upphovsrätten, samtidigt som forskningen släpps fri för alla att läsa på universitetsbibliotekets webb.

– Det är glädjande att Stockholms universitetsbibliotek nu kan tillhandahålla universitetets alla avhandlingar digitalt för alla som är intresserade, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek.

Bakgrunden är att Stockholms universitet för tre år sedan JK-anmäldes för att olovligen tillgängliggjort gamla avhandlingar. Bibliotekets plockade då ner samtliga avhandlingar och JK avslog ett år senare alla ersättningskrav. Nu kan Stockholms universitetsbibliotek istället presentera ett avtal med så kallad avtalslicensverkan mellan Stockholms universitet och organisationer som är medlemmar i upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access, detta som ett led i Stockholms universitets arbete med den så kallade tredje uppgiften.

Avtalet ger biblioteket möjlighet att tillgängliggöra alla doktorsavhandlingar – omkring 5 700 – framlagda vid universitetet mellan åren 1906 och 2003 på universitetsbibliotekets webbplats.

Rent juridiskt innebär avtalet att universitetet inte behöver skriva individuella avtal med samtliga författare, då den särskilda bestämmelsen om avtalslicens gäller för alla upphovsrättsinnehavare som är verksamma inom området. För den upphovsrättsinnehavare som inte vill omfattas av avtalet, finns en möjlighet att begära att universitetsbiblioteket plockar ner enskilda verk.

– Att synliggöra universitets forskning och samverka med det omgivande samhället ligger helt i linje med den nya forskningspropositionen. Genom avtalet har vi hittat en lösning för detta som också tillvaratar upphovsmännens intressen, säger Wilhelm Widmark.

fredag 16 december 2016

Sverige behöver strategi och ledarskap för digitalisering - ny rapport

Nu har Digitaliseringskommissionen lagt fram sitt slutbetänkande efter fyra års arbete. Rapporten heter För digitalisering i tiden och den ger en bra bild på de rådande trenderna i världen, utmaningar och möjligheter i samhällsutvecklingen bedömningar, rekommendationer och ett framtidsscenario, Sverige 2030. Rapporten menar att Sverige behöver ta ordentligt tag i digitalisering på högsta nivå.

Kopplad till slutrapporten har Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen skrivit en debattartikel i Svenska DagbladetSkapa myndighet med ansvar för digitalisering, med följande formulering:

- I tjugotre år har Sverige haft till­fälliga kommissioner, strategigrupper och utredningar för att arbeta med den centrala frågan om samhällets digitalisering. Under denna tid har ­andra länder byggt departement, myndigheter eller särskilda institut för att driva på digitaliseringen. Det är dags att även Sverige går framåt med tydlighet, kraft och riktning. 

Rapporten ger fyra huvudrekommendationer till regeringen:
 • Organisation för digitalisering – inrätta en ny myndighet med ansvar för att främja digitalisering (kapitel 5.2 i rapporten)
 • Strategi för digitalisering – anta en strategi som ger riktning och kraft åt digitaliseringsarbetet (5.3)
 • Ledarskap för digitalisering – stärk ledarskapet så att digitaliseringens möjligheter används (5.4)
 • Kompetens för digitalisering – prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället (5.5)

torsdag 15 december 2016

Rapport om global öppenhet

CC BY Some rights reserved by Open Policy Network
Global Open Policy Report ger en bra överblick på nationella och regionala policies inom öppenhet i stort men i synnerhet med fokus på öppna lärresurser, Creative Commons, open access osv. Rapporten har tagits fram av Creative Commons med finansiering från The William and Flora Hewlett Foundation.

En artikel hos Creative Commons, Solving some of the world’s toughest problems with the Global Open Policy Report beskriver rapporten så här:

- The first-of-its-kind report gives an overview of open policies in 38 countries, across four sectors: education, science, data and heritage. The report includes an Open Policy Index and regional impact and local case studies from Africa, the Middle East, Asia, Australia, Latin America, Europe, and North America. The index measures open policy strength on two scales: policy strength and scope, and level of policy implementation.

För varje kontinent finns beskrivningar av särskilt intressanta policys som goda exempel, tyvärr inga från Sverige.